Các Website thường dùng

Đang tải...

Thứ Ba, ngày 10 tháng 8 năm 2010

Kế hoạch bài học dạy học cả ngày lớp 3

Bạn cần tham khảo KHBH để dạy, nên vào http://minhhv2.violet.vn/present/show/entry_id/1952094 để chỉnh sửa phù hợp với các tiết của ngày dạy. Chọn "Cùng tác giả" hoặc "Cùng chủ đề" để tải các KHBH khác. Chúc vui khoẻ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét